Khăn Trùm Đầu Co Giãn Thân Thiện Với Da Họa Tiết Sọc Caro Có Thể Điều Chỉnh Độ Đàn Hồi Cao chính hãng 355.130đ

Sản phẩm :
Còn hàng
Sản phẩm đang được bán tại Nước ngoài, nên thời gian nhận hàng phụ thuộc vào địa chỉ nhận hàng của bạn. Mặc khác, shop bán Khăn Trùm Đầu Co Giãn Thân Thiện Với Da Họa Tiết Sọc Caro Có Thể Điều Chỉnh Độ Đàn Hồi Cao chưa được chứng thực bởi Shopee nên bạn cân nhắc qua điểm đánh giá, số sản phẩm đang bán, mức độ theo dõi và độ phản hồi trước khi khi đặt hàng
355.130đ355.130đ

Specifications: Comes with anti-scratch texture, this head gear is wear-resistant to use, and it can be matched with bandana and face cover to use, which the ergonomics design make it perfectly fit your face to use.Produced with ergonomics design that this head gear is perfectly fit your face to use which can be matched with face cover and bandana to use, it will be anti-scratch to use and wear-resistant in texture.Featuring the anti-scratch texture that this head gear is wear-resistant to use long time without broken, and it will perfectly fit your face to use with ergonomics design, and matching with bandana and face cover.Aim to protect face that you can use this head gear which has anti-scratch texture, it will be wear-resistant to use. And the ergonomics design will make it better fit your face to use, and also can match with face cover and bandana.For the sake of giving you a perfectly fitness that this head gear is taken the ergonomics design, and it can be matched with face cover and bandana to use, the wear-resistant texture make it be anti-scratch in surface.Features: Definitely this headgear is convenient to wear to protecting your eyes and face from damages, which to reduce the impact of outside. Its breathable surface design make it be air permeable and comfortable to wearing on face with 2 different ways for you to freely choose.Absolutely your breath will be smooth and comfortable to wearing this headgear, which has breathable surface design and has 2 different wearing ways for you to choose freely, its texture is high elasticity for you to wear.There is no doubt that your face and eyes will be better protected for using this headgear which has breathable surface design, it will give you air permeable and comfortable feel when wearing, and the high elasticity will reduce the impact to eyes and face, for a fully protection with 2 different wearing methods.Indisputable this headgear will provide a fully protection to your eyes and face when wearing with 2 different ways, which has high elasticity to greatly reduce the impact. And the breathable surface design make it be air permeable and comfortable to wear on face.What this product can offer you is that its breathable surface will help you to breathe smoothly and comfortably, the high elasticity will greatly reduce the impact to eyes and face, for a fully covering with 2 different ways to wear and protection.The length of the product is 53cm, the width is 27cm.Notes: Due to the light and screen setting difference, the item's color may be slightly different from the pictures.Please allow slight dimension difference due to different manual measurement.Package Includes: 1 x Outdoor Headgear