Thiết bị âm thanh

Hình ảnh Vang Cơ Nex FX8
-

Vang Cơ Nex FX8

1,159,000đ 1,279,000đ
Hình ảnh Micro không dây BOSE BS-999II
-

Micro không dây BOSE BS-999II

660,000đ 690,000đ
Hình ảnh MẠCH CỤC ĐẨY NGUỒN XUNG 4000W
-

MẠCH CỤC ĐẨY NGUỒN XUNG 4000W

1,195,600đ 1,230,000đ
Hình ảnh Míc không dây SHBOD DP-9292
-

Míc không dây SHBOD DP-9292

1,990,000đ 1,990,000đ
Hình ảnh Míc karaoke SHBOD DP-332
-

Míc karaoke SHBOD DP-332

1,280,000đ 1,280,000đ
Hình ảnh Loa kéo BNIB-1203 BASS 30
-

Loa kéo BNIB-1203 BASS 30

3,990,000đ 3,990,000đ
Hình ảnh Micro không dây BOSE BS-777 
-

Micro không dây BOSE BS-777 

890,000đ 890,000đ