Ngoài trời & Sân vườn

Hình ảnh 1GR - HẠT GIỐNG HÀNH LÁ
-
Hình ảnh Lá cẩm nhung(lá may mắn)
-

Lá cẩm nhung(lá may mắn)

25,000đ 25,000đ
Hình ảnh Xương rồng nhí
-

Xương rồng nhí

10,000đ 10,000đ
Hình ảnh Sỏi trắng to 200g
-

Sỏi trắng to 200g

3,000đ 3,000đ
Hình ảnh 25H - HẠT GIỐNG DƯA LEO
-
Hình ảnh 40H - HẠT GIỐNG MĂNG TÂY
-